info@carnivalnews.net

Volvo Cars vahvistaa sitoutumistaan kestävään kehitykseen uusilla tavoitteilla

Volvo Cars laajentaa kestävän kehityksen strategiaansa asettamalla uusia kunnianhimoisia tavoitteita vuosille 2030 ja 2040. Yhtiö kiinnittää myös enemmän huomiota biodiversiteettiin, minkä lisäksi vuoteen 2025 mennessä Volvon tavoitteena on, että 100 prosenttia sen veloista on liitetty vihreän rahoituksen viitekehykseen tai kestävän kehityksen mukaiseen malliin.

“Toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat välttämättömiä, eikä niistä neuvotella. Siirtyminen täyssähköautoiluun on tärkeä askel uusia uria luovalla matkallamme”, sanoo Volvon pääjohtaja Jim Rowan. “Samalla kun vähennämme päästöjä koko arvoketjussamme, meillä on vastuu lähestyä myös biodiversiteettijalanjälkeämme ja auttaa parantamaan ihmisten elämänlaatua. Uusittu strategiamme on suunniteltu juuri tätä tarkoitusta varten.”

Volvon uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 lyhyesti:

1. Vähentää autokohtaisia hiilidioksidipäästöjä 75 prosentilla (vuoden 2018 tasoihin verrattuna). 
2. Vähentää energiankäyttöä toiminnoissa 40 prosentilla keskimääräistä autoa kohti (vuoden 2018 tasoihin verrattuna).
3. Saavuttaa mallistossa 30 prosentin keskimääräinen kierrätetty materiaalisisältö, uusissa malleissa vähintään 35 prosenttia kierrätettyä materiaalia.
4. Vähentää vedenkäyttöä omissa toiminnoissa 50 prosentilla keskimääräistä autoa kohti (vuoden 2018 tasoihin verrattuna).
5. Vähintään 99 prosenttia kaikista toiminnoista syntyvästä jätteestä käytetään uudelleen ja kierrätetään.

Volvo julkaisi kestävän kehityksen strategiansa vuonna 2019 ja on sittemmin edistynyt ilmastotoimien tavoitteissaan. Esimerkiksi 69 prosenttia yhtiön toiminnoista saa nyt voimansa ilmastoneutraalista energiasta, kun vuonna 2019 lukema oli 55 prosenttia. Tuotantolaitoksissa käytetään maailmanlaajuisesti 100-prosenttisesti ilmastoneutraalia sähköä (80 prosenttia vuonna 2019). Lisäksi Volvo on vähentänyt autokohtaisia CO2-päästöjään 19 prosentilla vuoden 2018 jälkeen

Kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt vuoteen 2040 mennessä

Volvon tavoitteena on nyt saavuttaa kasvihuonekaasuissa nollapäästöt vuoteen 2040 mennessä. Tämä laajentaa aikaisempaa tavoitetta olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä ja selkeyttää autonvalmistajan aikomuksia käyttää hiilenpoistoa vain lieventääkseen päästöjä, joilta ei voi välttyä. Ensimmäinen prioriteetti on vähentää todellisia päästöjä ennen myöntymistä hiilenpoistoon, ja Volvo rohkaisee alihankkijoitaan toimimaan samoin.

Tätä alleviivaa tavoite saavuttaa 100-prosenttisesti vihreä velka tai kestävään kehitykseen yhdistetty resurssien rahoitus vuoteen 2025 mennessä – tunnustaen näin, että rahoituksella on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä.

Vuosi 2030 on merkkipaalu Volvolle. Autonvalmistaja aikoo siihen mennessä olla täyssähköautoyhtiö ja samalla vähentää autokohtaisia CO2-päästöjä 75 prosentilla vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Volvolla uskotaan, että vain myymällä täyssähköautoja ja vähentämällä päästöjä 30 prosentilla sekä toimitusketjussa että toiminnoissa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kohti kiertotaloutta vuonna 2040

Volvolla kiertotalouden omaksuminen on ollut toiminnan keskipisteessä jo vuodesta 2019 lähtien. Kierrätetty materiaali kattaa jo suuren osuuden uusien Volvo -autojen materiaaleista, Esimerkiksi lähes 25 prosenttia kaikesta Volvo EX30 -mallin alumiinista on kierrätetty, ja noin 17 prosenttia auton kaikesta teräksestä ja muovista on peräisin kierrätetyistä lähteistä.

Volvo pyrkii käyttämään mallistossaan keskimäärin 30 prosenttia kierrätettyä materiaalia vuoteen 2030 mennessä. Uusissa vuodesta 2030 lähtien julkaistavissa autoissa halutaan olevan vähintään 35 prosenttia kierrätettyä materiaalia. Autonvalmistaja haluaa myös varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä 99 prosenttia kaikesta jätteestä joko käytetään uudelleen tai kierrätetään. Vuonna 2022 maailmanlaajuisesta tuotantojätteestä kierrätettiin 94 prosenttia.

Nettopositiivisuus ja luonnon positiivinen tulevaisuus

Volvolla uskotaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan pyrittäessä vähentämään arvoketjun haittavaikutuksia biodiversiteettiin. Vaikutusten pienentämisen lisäksi tavoitellaan myös korjaavia toimia.

Selvittääkseen, miten toiminnot vaikuttavat biodiversiteettiin, Volvo laati vaikutusarvioinnin käyttämällä apuna vuoden 2021 tuotanto- ja myyntitietoja. Vuosittainen biodiversiteettijalanjälki arvioidaan käyttämällä ReCiPe-mallia. Löydösten avulla Volvo on laatinut pitkäkestoisen tavoitteen saavuttaa nettopositiivisuus koko arvoketjussa ja edesauttaa luonnon positiivista tulevaisuutta.

Tämä edellyttää lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden yhdistelmää, jota Volvo parhaillaan kehittää. Esimerkkejä tästä ovat arvoketjun vaikutusten välttäminen ja vähentäminen, ennallistamis- ja suojeluohjelman kehittäminen Volvon käyttämissä ekosysteemeissä sekä yhteistyö toimitusketjun kumppanien kanssa, jotta tietoisuus biodiversiteetin tärkeydestä lisääntyy.

Ihmishenkien suojeleminen arvoketjun sisä- ja ulkopuolella

Volvo haluaa vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Yhtiö on esimerkiksi ryhtynyt toimiin henkilövahinkojen määrän (LTCR) vähentämiseksi. Nykyinen LTCR-arvo on 0,07, mikä on alan alimpia, mutta tavoitteena on laskea työpaikkojen henkilövahinkojen aste tasolle 0,02 vuoteen 2030 mennessä. Arvoketjun kautta halutaan vaikuttaa myös ihmisoikeuksiin riskipohjaisilla huolellisuusvelvoiteprosesseilla, joilla jäljitetään, tunnistetaan ja arvioidaan ihmisoikeusriskejä.

Yhdessä samanhenkisten kumppanien kanssa Volvo julkistaa tulevana vuonna uusia sosiaalisia ja ympäristöllisiä aloitteita, jotka on suunniteltu ihmisten ja planeetan suojelemiseksi.

Lisätietoja

  • Mallistossa vuoteen 2030 mennessä: Tämä koskee kaikkia malleja, joita tuolloin valmistetaan.
  • Nettopositiivisuus koko arvoketjussa: Nettopositiivisuuden tavoittelu tarkoittaa, että ryhdymme toimenpiteisiin, joilla vältetään ja vähennetään haittavaikutuksia sekä palautetaan ja uudistetaan luontoa siinä määrin, että se tasapainottaa myönteisesti negatiiviset vaikutukset.
  • Luontopositiivinen: Tavoite tukea luontopositiivisuutta tarkoittaa, ette emme tavoittele vain nettopositiivisuutta vaan pyrimme jatkuvasti vähentämään negatiivisia vaikutuksia suhteessa vuoden 2021 lähtötasoon. 
  • Henkilövahinkojen määrä (LTCR): Henkilövahinkojen määrä (LTCR) määritetään raportoitujen, vähintään yhteen sairauslomapäivään johtavien työonnettomuuksien määränä, jaettuna työtunneilla ja kerrottuna 200 000:lla.
  • Riskipohjaiset huolellisuusvelvoiteprosessit, joilla jäljitetään, tunnistetaan ja arvioidaan ihmisoikeusriskejä: Maailmanlaajuisesti käyttöön otetuilla riskipohjaisilla huolellisuusvelvoiteprosesseilla arvioidaan potentiaaliset ja todelliset haittavaikutukset ja priorisoidaan toimenpiteitä, joilla lopetetaan, estetään, lievennetään ja korjataan tunnistettuja ihmisoikeusrikkomuksia. Prosessien tulee täyttää EU:n tulevan yritysten kestävän kehityksen huolellisuusvelvoitedirektiivin (CSDDD) sekä Volvon ihmisoikeuksien noudattamisohjelman vaatimukset. Tähän kuuluu vastuullinen louhinnan hallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön virallinen ja johdonmukainen prosessi, jolla aktiivisesti hallitaan ihmisoikeuksia ja ympäristöön liittyviä riskejä Volvon toimitusketjuissa ja kaikissa tunnistetuissa seurantaa edellyttävissä raaka-aineissa.
  • Yhteistyössä samanhenkisten edistyksellisten kumppanien kanssa: Viimeaikaisia esimerkkejä tästä ovat taloudellinen ja konkreettinen tuki Save the Children -organisaatiolle ja UNICEFin Ukraina-toimille sekä yhteistyö Girls Who Code -järjestön kanssa.

Vastaa