info@carnivalnews.net

Ylinopeus liian monelle tavoitenopeus

Neljäsosa suomalaiskuljettajista kertoo ajavansa usein vähintään 10 km/h ylinopeutta tiellä, jolla on 80 km/h rajoitus. Yli sallitun nopeuden ajetaan tavan takaa myös taajamassa. Liikenneturvan kysely kertoo, että liian iso osa kuljettajista rikkoo rajoituksia säännönmukaisesti.

Liikenneturvan loppuvuonna toteuttamassa kyselyssä* selvitettiin kuljettajien suhtautumista nopeusrajoituksiin. Vähintään joka kuudes kuljettaja kertoi ajavansa hyvin usein tai usein ainakin 10 km/h ylinopeutta riippumatta tien nopeusrajoituksesta tai siitä, ajetaanko taajamassa vai taajaman ulkopuolella.

Piittaamattomimmin suhtauduttiin 80 km/h rajoitukseen. Neljäsosa kuljettajista kertoi tähtäävänsä kahdeksankympin tiellä vähintään 90 km/h nopeuteen ja lähes kymmenesosa peräti satasen vauhtiin. Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä ei pidä tuloksia mairittelevina.

”Olemme taitavia pitämään omaa lievääkin ylinopeutta perusteltuna ja vaarattomana. Nopeusrajoituksilla on kuitenkin syynsä. Yksittäinen kuljettaja ei voi perustellusti määritellä itselleen muita korkeampaa rajoitusta. Jatkuva pyrkimys ajaa muita nopeammin haittaa myös liikenteen sujuvuutta, lisää ohitustarvetta ja pumppausliikettä liikennevirrassa”, Mäkelä korostaa.

Suhtautuminen ylinopeuteen turhan sallivaa

Yli 15 prosenttia Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista kertoi ajavansa vähintään 10 km/h ylinopeutta myös taajamassa, kun tien nopeusrajoitus on 40 km/h tai 30 km/h.

Mäkelä muistuttaa, että taajamassa nopeusrajoitukset ovat alempia siellä, missä liikutaan paljon kävellen tai pyöräillen, missä on kouluja tai esimerkiksi palvelutaloja.

”Kun nopeutta on enemmän, muiden tiellä liikkujien ja vaaratilanteiden havaitsemiseen jää vähemmän aikaa. Kokeneinkaan kuljettaja ei voi ajaa fysiikan lakeja karkuun. Mitä korkeampi on nopeus, sitä pidempi on pysähtymismatka ja sitä suuremmat ovat törmäysvoimat. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kohdalla pienelläkin nopeuden nostolla on valtava merkitys.”

Useampi kuin joka viides Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta pitää yli 15 km/h ylinopeutta maantiellä lievänä tai erittäin lievänä liikennerikkomuksena. Alle 15 km/h ylinopeuden mieltää lieväksi peräti 40 prosenttia suomalaisista. Vain 30 prosenttia pitää yli 5 km/h ylinopeutta taajama-alueella vakavana liikennerikkomuksena, lievänä sen kokee lähes joka toinen.

”Kun ylinopeus on enemmän sääntö kuin poikkeus, sen ongelmat eivät välttämättä konkretisoidu jokaisella matkalla. Kuitenkin kun tarkastellaan suomalaisten ajamia vakavia liikenneonnettomuuksia, ylinopeus on edelleen taustatekijänä isossa osassa tapauksia. Vauhdin nosto yhdistettynä pieneenkin ajo- tai arviointivirheeseen voi kostautua kohtalokkaana. Siksi yhteisten sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen on tärkeää”, Mäkelä summaa.

Liikenneturvan kyselytulokset taulukossa.

Liikenneturvan kyselytulokset taulukossa.

Vastaa