info@carnivalnews.net

Vanhempien riskialtis käytös liikenteessä – varhaiskasvattajat kokevat vaikeaksi puuttua

Lapsi oppii toimimaan turvallisesti, kun liikkuminen yhdessä on osa arkea. Liikenteessä on hyvä toimia aina  johdonmukaisesti ja turvallisimmalla tavalla. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Turvallisen käyttäytymisen perusta luodaan lapsuudessa. Tärkeässä roolissa ovat lasten vanhempien lisäksi varhaiskasvattajat. Liikenneturvan julkaisema uusi selvitys tarkasteli varhaiskasvattajien näkemyksiä liikenteeseen liittyvästä kasvatuksesta ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Liikenneturvan selvityksiä -sarjassa julkaistun laajan kyselytutkimuksen mukaan varhaiskasvattajat näkevät liikennekasvatuksen ja yhteistyön kotien kanssa tärkeäksi. Tulosten mukaan heidän on kuitenkin usein vaikea puuttua huoltajien riskialttiiseen toimintaan liikenteessä.

”On huolestuttavaa, että tulostemme mukaan joka neljäs varhaiskasvattajista ottaisi aina puheeksi, jos näkisi vanhemman käyttäytyvän liikenteessä vaarallisesti. Lisäksi vain puolet puuttuisi, jos näkisi lasta kuljetettavan autolla ilman asianmukaista turvaistuinta”, toteaa selvityksen toteuttamisesta vastannut Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

”Varhaiskasvattajat toivoivat vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tueksi sopivaa valmista materiaalia ja koulutusta. Liikenneturvassa olemme panostaneet viime aikoina sekä varhaiskasvattajien kouluttamiseen että vanhemmille suunnattujen uusien materiaalien tuottamiseen”, Maasalo jatkaa.

Vanhemmille suunnatut animaatiot korostavat esimerkin tärkeyttä

Vanhemmat ovat tärkeitä roolimalleja lapsilleen. Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus aktiiviseen liikennekasvatukseen päivittäisissä tilanteissa. Liikenneturvan tuottamat uudet animaatiot tukevat ja kannustavat vanhempia heidän tärkeässä työssään liikenneturvallisuuden eteen. Animaatiot ja niihin kuuluvat materiaalit sopivat hyvin esimerkiksi varhaiskasvatuksen kautta jaettavaksi.

”Animaatiot on nimetty ”Lapsi oppii mallista” ja ”Harjoittelu tekee mestarin”. Ne nimensä mukaisesti kannustavat vanhempia pitkäjänteiseen harjoitteluun ja muistuttavat meitä kaikkia aikuisia olemaan hyviä roolimalleja liikenteessä”, Maasalo kertoo.

”Animaatiot sopivat hyvin myös perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi. Tulevaisuuden turvallinen liikenne tehdään yhdessä tänään.”, Maasalo toteaa.

Vastaa