info@carnivalnews.net

Pysäytä ja pysäköi turvallisesti oikeaan paikkaan

Liikenneturvalle tulee paljon pysäköintiin liittyviä kysymyksiä. Pysäköintiajan merkitseminen on yksi monia askarruttavista asioista. Uuteen Autoillen-oppaaseen on koottu hyvää tietoa pysäköinnistä. Kuva: Aleksi Makkonen / Liikenneturva

Jalkakäytävä tai pyörätie ei ole autojen pysäyttämis- tai pysäköintipaikka. Myös risteysalueilla ja suojatien läheisyydessä pysäköinnin säännöt pitää tuntea. Liikenneturva muistuttaa, että pysäköinnissä turvallisuuden on oltava etusijalla.

Jalkakäytävät tai pyörätiet eivät ole pysäköintipaikkoja

Moottoriajoneuvojen pysäyttäminen kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetuilla väylillä herättää paljon keskustelua ja aivan aiheesta.

”Liian usein näkee autojen pysäyttäneen jalkakäytävälle tai pyörätielle kaupunkien keskustoissa, vaikka lainsäädäntö on tältä osin tiukka. Autoilijat ovat liian höveleitä pysäyttämään autonsa jalkakäytävälle, vaikka lähistöllä olisi turvallinen pysäköintipaikka”, suomii Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.

Kalmakoski viittaa tieliikennelakiin, jossa sanotaan, että erityistä varovaisuutta noudattaen ajoneuvon saa pysäyttää tilapäisesti näille väylille, mutta vain pakottavassa tarpeessa kuormaamista tai ajoneuvoon nousemista tai siitä poistumista varten. Ja silloinkin vain, jos lähistöllä ei ole muutoin sopivaa ja kaikille osapuolille turvallista paikkaa pysäyttämiseen.

”Tätä lupaa käytetään myös väärin. Jokaisen tielläliikkujan turvallisuus pitää olla ykkösprioriteetti. Väärät pysäköinnit aiheuttavat vaaratilanteita ja harmia väylän varsinaisille käyttäjille”, Kalmakoski korostaa.  

Pysäköinti suojatien ja risteyksen läheisyydessä – mitä pitää muistaa?

Pysäköinti vasemmalle puolelle on yleistynyt kaupungeissa myös kaksisuuntaisilla kaduilla. Vasemmalle puolelle tietä saa pysäyttää tai pysäköidä taajamissa, kun se ei vaaranna eikä haittaa muuta liikennettä.

Suojatien läheisyys on otettava huomioon pysäköi sitten oikealle tai vasemmalle. Näkyvyys suojatielle ei saa peittyä. Epätietoisuutta aiheuttaa erityisesti viiden metrin sääntö ja se, mistä suunnasta se lasketaan. Kalmakoski ohjeistaa miettimään varsinaista ajosuuntaa.

”Ennen suojatietä on jätettävä viiden metrin tila. Se lasketaan aina pysäköintiin käytettävän puolen varsinaisen ajosuunnan mukaisesti”.

Myös risteysalueella ja sen läheisyydessä on oltava tarkkana.  Pysäköinti on kiellettyä risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla.

”Pysäköinti liian lähelle risteysaluetta tai suojatietä on turvallisuusriski, mutta se vaikuttaa isosti myös sujuvuuteen. Siksi laissa on määritelty rajoja ja metrimääriä. Pysäköinnistä tulee meille paljon kansalaiskysymyksiä. Siksi uuteen Autoillen-oppaaseen koottiin reilun parin aukeaman verran asiaa pysäköinnistä. Myös nettisivuillamme voi selata vanhoja kysymys-vastaus -pareja”, Eero Kalmakoski kannustaa.

Suojatietä ennen on jätettävä viiden metrin suojaetäisyys pysäköintiin. Kuvassa on merkitty punaisella viivoituksella ne alueet, joille ei saa pysäköidä.

Ennen suojatietä on jätettävä viiden metrin tila. Se lasketaan aina pysäköintiin käytettävän puolen varsinaisen ajosuunnan mukaisesti. Kielletyt pysäköintialueet on merkitty punaisella viivoituksella.

Pysäköinti on kiellettyä risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla.

Pysäköinti on kiellettyä risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla. Kielletyt pysäköintialueet on merkitty punaisella viivoituksella.

Vastaa