info@carnivalnews.net

Volkswagenin Trinity-projekti lähtee liikkeelle: uusi tulevaisuuden autotehdas Wolfsburgiin

Volkswagen rakentaa Trinity-täyssähköautomallia varten uuden tehtaan lähelle Wolfsburgin päätehdastaan. Investoinnin arvo on noin kaksi miljardia euroa. Uusi Trinity-tehdas on olennainen osa Volkswagenin päätoimipaikan historian suurinta modernisointiohjelmaa. Rakennustyöt Wolfsburgin Warmenaun kaupunginosassa alkavat jo keväällä 2023. Kohde täyttää tiukimmat ympäristöstandardit. 

Nettohiilineutraalien Trinity-mallien on tarkoitus valmistua innovatiiviselta kokoonpanolinjalta vuodesta 2026 alkaen. Uudesta tehtaasta ja sen optimoiduista prosesseista on tarkoitus tulla malli Wolfsburgin päätoimipaikan ja myös kaikkien muiden, eri puolilla maailmaa sijaitsevien Volkswagenin tuotantolaitosten vaiheittaiselle uudistamiselle.

”Investointipäätöksen merkitys on suuri sekä brändin uudistumiselle että Wolfsburgin tehtaan tulevaisuudelle. Trinity ja uusi tehdas asettavat mittapuun koko autoteollisuudelle. Hanke tekee Wolfsburgista huippuluokan tehokkaan autotuotannon globaalin suunnannäyttäjän ja vahvistaa myös koko Saksan taloudellista muutosta teollisuuden keskuksena”, sanoo Volkswagen-brändistä vastaava johtaja Ralf Brandstätter.

Trinity-investointi linkittyy myös päätoimipaikkaan suunnitellun Campus Sandkampiin. Kampuksella kehitetään muun muassa konsernin tulevaa, skaalautuvaa SSP-alustarakennetta, joka otetaan Trinity-projektissa ensimmäistä kertaa käyttöön volyymisegmentissä.

”Trinity-tehtaasta tulee päätoimipaikalle ja koko Volkswagenille malli, joka yhdenmukaistaa Wolfsburgin muuntautumista. Olemme sopineet, että Wolfsburgissa laajennetaan myös akkuihin, lataamiseen ja digitalisointiin liittyvää liiketoimintaa”, kertoo Volkswagen-konsernin yritysneuvoston puheenjohtaja Daniela Cavallo.

Vallankumouksellinen auto ja innovatiiviset tuotantomenetelmät

Volkswagenin täyssähköautojen uusi johtotähti Trinity latautuu nopeasti, saavuttaa 700 kilometrin toimintamatkan, on nettohiilineutraali, varustettu konsernin uusimmilla ohjelmistoilla ja on teknisesti valmis tason neljä autonomiseen ajamiseen, jossa auto suoriutuu jo suurimmista osaa ajotilanteista täysin itsenäisesti. 

Samalla Trinityn kanssa saa volyymisegmentin debyyttinsä myös Volkswagenin uusi SSP-alustarakenne. Sen pohjalle arvioidaan valmistettavan yli 40 miljoonaa autoa.

Myös Trinityn vuonna 2026 alkava tuotanto asettaa toimialalle uudet standardit: tavoitteena on 10 tunnin tuotantoaika yhtä ajoneuvoa kohti. Tämän mahdollistavat avaintekijät ovat varianttien määrän ja komponenttien vähentäminen, lisääntyvä automaatio, yksinkertaisemmat tuotantolinjat ja uudet logistiikkakonseptit.

Optimaaliselle, ajankäytöltään tehokkaalle yhteistyölle luodaan puitteet Campus Sandkampissa, jossa luodaan nykyaikaisia käytäntöjä Volkswagenin kaikille osa-alueille. Euroopan edistyneimpään tutkimus- ja kehityskeskukseen investoidaan tulevina vuosina 800 miljoonaa euroa. Tavoitteena on soveltaa Trinity-tehtaalla mallinnettavaa ja SSP-alustaan perustuvaa nykyaikaista täyssähköautojen tuotantoa myös päätoimipaikalla vuoteen 2030 mennessä.

”Keskitymme innovatiivisiin ja kestäviin valmistuskonsepteihin. Uuden tehtaan rakentaminen Warmenauhun antaa meille myös mahdollisuuden rakentaa olemassa oleva tehdas askel askeleelta tulevaisuuteen sopivaksi. Trinity edustaa täysin uudenlaista ajattelua, tuotantoa, yhteistyötä. Tulevaisuuden muokkaaminen vaatii rohkeutta. Näin Wolfsburgista tulee innovatiivisten tuotantokonseptien mittapuu – Volkswagenille ja koko autoteollisuudelle”, Volkswagenin tuotannosta vastaava Christian Vollmer sanoo.

Ratkaisevat tekijät: Tehokkuus ja minimaalinen vaikutus käynnissä olevaan tuotantoon

Päätöstä rakentaa kokonaan uusi tehdas tyhjälle tontille edelsi lukuisten vaihtoehtojen huolellinen tarkastelu. Yhtenä vaihtoehtona oli esillä myös Trinityn tuotannon sijoittaminen Wolfsburgin tehtaalle.

Lopulliseen päätökseen uudesta Warmenaun tehtaasta vaikutti sekä paremmaksi arvioitu tehokkuus keskipitkällä aikavälillä että nykyisten mallien, esimerkiksi Tiguanin tuotannon häiriötön jatkuminen. Siihen myötävaikutti myös tuleville vuosille suunniteltujen uusien mallien, kuten uuden päivitetyn Golfin tuotannon sujuva käynnistäminen vanhalla tehtaalla. 

Jo joulukuussa vahvistettiin Trinityn valmistamisen alkavan Wolfsburgissa. Volkswagenin päätehtaan muuttaminen täyssähköautotehtaaksi aloitetaan kuitenkin selvästi aiemmin, sillä sähköautojen suuren kysynnän vuoksi ID.3:n tuotanto käynnistyy Wolfsburgissa 2023.

Trinity tuo vauhtia tulevaisuuden projekteihin: autonominen ajaminen yhä useampien ulottuville

Volkswagen valmistautuu ACCELERATE-strategiallaan järjestelmällisesti ja hyvissä ajoin autoteollisuuden syvällisiin muutoksiin. Yhtiö on näyttänyt päättäväisesti suuntaa siirtymisessä sähköiseen liikkumiseen, ja nyt vauhditetaan seuraavia tulevaisuuden asioita: ohjelmistojen integroinnista ajoneuvoon ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta tulee autovalmistajan keskeistä ydinosaamista.

Datalähtöisten liiketoimintamallien avulla Volkswagen pyrkii houkuttelemaan uusia asiakasryhmiä ja saamaan myös uusia tulonlähteitä. Autonominen ajaminen tuodaan yhä useampien ulottuville vuoteen 2030 mennessä.

Trinity-projekti on tässä mielessä keskeinen. Seuraavan sukupolven täyssähköautojen SSP-alustaratkaisu mahdollistaa tason 4 autonomisen ajamisen. Se asettaa uudet standardit sekä sähköistymiselle että liikkuvuuden digitalisoinnille. 

Vastaa