info@carnivalnews.net

Miltä autoalan kehitys näyttää tulevaisuudessa?

Ajoneuvoala on ollut suuressa murroksessa viime vuosien aikana. Erityisesti Euroopassa on asetettu tiukkoja tavoitteita, joilla pyritään vähentämään päästöjä ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Uusiutuva energia ja vihreä siirtymä vilisevät keskustelussa, kun pyritään takaamaan ekologisesti kestävä talous tulevaisuudessa.

Myös autoala joutuu vastaamaan haasteisiin ja etsimään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Tämä vaatii myös valtavia investointeja kehitystyöhön, kun auton moottori toimii muulla kuin polttoaineella.

EU-lainsäädäntö ohjaa uuden teknologian kehitystyötä sähköiseen suuntaan. Viime vuosien haasteena on kuitenkin ollut tiukka taloustilanne, joka on vaikuttanut voimakkaasti myös autoalaan.

Autoala kärsinyt vallitsevasta talouden tilanteesta

EU:ssa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään leikkaamaan kasvihuonepäästöjä nykyisestä. Näiden saavuttaminen edellyttää useita toimenpiteitä, joista monet liittyvät myös autoiluun.

Uuteen teknologiaan on tehty valtavia investointeja, joiden tavoitteena on kehittää ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Sama näkyy myös monella muulla alalla, joissa kehitystyö on tuonut käyttöön yhä toimivampia ratkaisuja.

Esimerkkinä tästä on casino nopea kotiutus, joilta voi nostaa voitot omalle pankkitilille hetkessä. Taustalla oleva prosessi on automatisoitu, mikä mahdollistaa kotiutuspyynnön käsittelyn hetkessä. Perinteiseen käsin tehtävään kotiutukseen verrattuna pelaajille voidaan tarjota huomattavasti parempaa palvelua, ja pelaaminen on sujuvaa mobiilissa yhtä lailla kuin tietokoneilla.

Autojen suhteen teknologia ei ole kuitenkaan valmis, ja useimmat autot käyttävät edelleen bensaa. Kiivaana käynyt kehitystyö on myös kokenut takaiskuja viime vuosina – ensin koronan takia ja sen jälkeen vallitsevasta talouden tilanteesta.

EU suunnittelee uusien bensa- ja dieselautojen myynnin lopettamista vuoteen 2035 mennessä. Autoala joutuukin ottamaan isoja harppauksia eteenpäin, jotta uusiutuva energia tulee käyttöön kivuttomasti.

Biopolttoaine ja biodiesel kasvattavat osuuttaan

Ensimmäinen askel autoilun päästöjen vähentämiseksi on ollut biopolttoaineiden osuuden kasvattaminen. Muutos on tehty niin kutsutun jakeluvelvoitteen kautta, joka edellyttää bensaa myyviä yhtiöitä kasvattamaan biopolttoaineiden osuutta bensassa ja dieselissä vuosi vuodelta.

Biopolttoaine ja biodiesel ovat uusiutuvia energialähteitä, ja niiden käyttö vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi niiden haitalliset raskasmetallipäästöt ovat huomattavasti fossiilisia polttoaineita pienemmät.

Käytännössä bensaan ja dieseliin sekoitettava aine on etanoli, jota valmistetaan kasveista. Täysin kivutonta uuden polttoaineen käyttöönotto ei ole ollut.

Toistaiseksi autojen teknologia ja korkeat kustannukset rajoittavat biopolttoaineen määrää. Kehitys onkin näkynyt bensapumpuilla myös kasvaneina hintoina. Jakeluvelvoitteen kasvaessa hintalappu saattaa kasvaa entisestään.

Sähköautot ovat tulevaisuus

Sähköautot ovat jo arkipäivää katukuvassa, mutta erityisesti pohjoisen kylmä talvi asettaa niille haasteita. Toistaiseksi niiden toimintasäde heikkenee nopeasti, mikä voi muodostaa ongelman erityisesti autojen ikääntyessä.

Sähköautot nähdään kuitenkin tulevaisuutena, ja niiden kehitykseen on panostettu valtavasti. Tulevaisuuden autot tulevatkin todennäköisesti käymään sähköllä tai vedyllä.

Myös vetyauto on sähköauto, mutta sen polttoaine on vety. Tämä poistaa monta ladattavaan sähköautoon liittyvää ongelmaa, koska auto on helppo tankata samalla tavalla kuin bensaa tai dieseliä käyttävä. Polttoaine on vety, mutta varsinainen tankkausprosessi toimii samalla tavalla kuin nykyautoissa.

Näin esimerkiksi tien päällä ollessa ei tarvitse pitää pitkiä lataustaukoja, koska tankkaaminen vie saman ajan kuin polttoaineen kanssa. Vetyauto ei myöskään hyydy pakkasessa samalla tavalla kuin tavallinen sähköauto.

Sähköautoilun kehittäminen ja latausinfran rakentaminen vaatii vielä paljon työtä. Erityisesti vetyautojen yleistyminen edellyttää sitä, että tankkauspaikkojen määrä kasvaa nykyisestä.

Maakaasu vaihtoehtona sähkölle

Eurooppalainen autoteollisuus on panostanut myös kaasuautojen kehitystyöhön, koska kaasu on huomattavasti bensaa ympäristöystävällisempi polttoaine. Biokaasu on täysin uusiutuva energia, joka tuottaa vain vähän päästöjä. Sen lisäksi kaasuautojen energialähteenä voi olla maakaasu eli metaani.

Kaasuautot ovat kohtuuhintaisia, mikä tekee niiden hankkimisesta mahdollista monelle. Sen lisäksi se on tällä hetkellä kaikista energialähteistä edullisin.

Toistaiseksi tankkausasemia on kuitenkin vähän, mikä asettaa haasteita auton käytettävyyteen. Kaasuautoihin jätetään myös bensatankki, jolloin siihen voi tankata bensaa. Näin matkaa voidaan jatkaa myös kaasun loppuessa.

Bensakäyttöisen auton voi muuttaa kaasuautoksi kohtuullisen helposti. Tällöin siihen asennetaan tarvittavat järjestelmät bensajärjestelmän viereen. Bensatankki jää, jolloin auto voi tarvittaessa vaihtaa bensalle. Myös diesel-auton voi muuntaa käymään kaasulla, mutta sillä saatava hyöty jää pienemmäksi.

Autoala elää tällä hetkellä suurta murrosta, kun pyritään siirtymään uusiutumattomista energialähteistä uusiutuviin. Tämä vaatii isoja panostuksia kehitystyöhön, jotta autoilu pysyy yhtä sujuvana kuin nykyään.

Vastaa