info@carnivalnews.net

Lentävät autot eivät ole enää tieteiskirjallisuutta

Tunnetko nämä merkit ja nimet…

 • Airbus
 • PAL-V
 • AeroMobil
 • Carplane GmbH
 • Terrafugia (Zhejiang Geely Holding Group)
 • Lilium
 • Ehang UAV
 • Kitty Hawk
 • Opener,Inc
 • Rolls-Royce
 • Airbus

Jokaisella näistä on oikeasti hankkeita meneillään liittyen lentävien autojen massatuotantoon.

Lentävien autojen markkinat ovat kasvussa ja niiden arvon odotetaan saavuttavan 17,84 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Tämä ennuste perustuu useisiin tekijöihin, kuten teknologian kehitykseen, sijoittajien kiinnostukseen ja kuluttajien kasvavaan haluun käyttää innovatiivisia liikkumisratkaisuja.

Dataintelon julkaiseman markkinatutkimuksen mukaan, joka on nimeltään ”Global Flying Cars Market By Type, By Application, By Components, By System, By Technology, By End User, and Region: Size, Share, Trends and Opportunity Analysis, 2022-2030”, lentävien autojen markkinoiden koko oli 1,9 miljardia dollaria vuonna 2020. Markkinoiden odotetaan ylittävän 17,84 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä, kasvuvauhdin ollessa 25,1% vuodessa (CAGR).

VTOL-laitteet

Lentäviä autoja, joita kutsutaan myös VTOL-laitteiksi (Vertical Take-Off and Landing), on käsitelty tieteiskirjallisuudessa ja -elokuvissa jo vuosikymmeniä. Nyt ne ovat kuitenkin muuttumassa fiktiosta todellisuudeksi, kun useat yritykset, kuten Uber, Airbus ja Tesla, investoivat voimakkaasti niiden kehittämiseen.

Teknologian kehityksen myötä lentävät autot voivat tarjota ratkaisun moniin nykyajan liikenteen ongelmiin. Ne voivat vähentää ruuhkia, nopeuttaa matka-aikoja ja tarjota uudenlaisia liikkumisvaihtoehtoja kaupunkien ja maaseudun välillä. Lisäksi ne voivat olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen haasteisiin, jos ne toimivat sähköisesti ja käyttävät uusiutuvaa energiaa.

Sijoittajien kiinnostus kasvaa

Sijoittajien kiinnostus lentäviin autoihin on myös kasvussa. Monet uskovat, että lentävät autot voivat olla seuraava suuri mullistus liikennealalla, samalla tavalla kuin sähköautot ovat olleet viime vuosina. Tämä kiinnostus on johtanut suuriin investointeihin ja kiihdyttänyt teknologian kehitystä.

Keskeiset huomiot:

 • Lentävä auto on yhdistelmä perinteistä autoteknologiaa ja lentokoneteknologiaa, joka voi liikkua maantiellä ja lentää ilmassa.
 • Kasvava kysyntä ilmakuljetuksille ja teknologian kehittyminen ilmailussa odotetaan ajavan markkinoita.
 • Miehittämättömän lentävien autojen segmentin odotetaan kasvavan nopeimmin, sen kyvyn ansiosta havaita esteitä sensoreiden, ohjelmistojen ja kameroiden avulla, mikä vähentää lisäksi pilottien tarvetta.
 • Sotilassegmentin odotetaan hallitsevan suurta osaa markkinoista, johtuen lentävien autojen kasvavasta käytöstä tiedustelussa, valvonnassa ja joukkojen kuljetuksessa.
 • Toimitusyritysten segmentin odotetaan kasvavan merkittävästi, johtuen lentävien autojen suuresta käytöstä ilmakuljetuspalveluissa.
 • Pohjois-Amerikan odotetaan hallitsevan markkinoita ennusteajanjakson aikana, johtuen kasvavista investoinneista tutkimus- ja kehitystoimintaan kehittyneiden lentävien autojen kehittämiseksi.

Kuluttajien kiinnostus on orastavaa

Kuluttajien kiinnostus on myös tärkeä tekijä. Monet ihmiset ovat innostuneita mahdollisuudesta käyttää lentäviä autoja, ja uskovat, että ne voivat tehdä heidän elämästään helpompaa ja mukavampaa. Tämä kiinnostus voi johtaa kysynnän kasvuun ja auttaa markkinoita kasvamaan.

Haasteita on riittämiin

On kuitenkin myös haasteita, jotka on voitettava ennen kuin lentävät autot voivat tulla yleisesti käytetyksi liikennevälineeksi. Nämä haasteet liittyvät muun muassa turvallisuuteen, sääntelyyn, infrastruktuuriin ja julkiseen hyväksyntään. Nämä ongelmat on ratkaistava, jotta lentävät autot voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Yhteenveto

Lopuksi voidaan todeta, että lentävien autojen markkinat ovat valtavassa kasvussa. Vaikka haasteita on vielä voitettavana, teknologian kehitys, sijoittajien kiinnostus ja kuluttajien halukkuus hyväksyä uusia liikkumisratkaisuja voivat johtaa siihen, että lentävät autot tulevat olemaan merkittävä osa tulevaisuuden liikennettä.

Lue lisää eurooppalaisista autoista – ja miksei samalla japanilaisista ja korealaisista autoista Suomessa.

Vastaa