info@carnivalnews.net

Autoilijoiden ikääntyminen ja liikenneturvallisuus Euroopassa

Euroopassa autoilijoiden ikääntyminen on noussut merkittäväksi haasteeksi liikenneturvallisuuden kannalta. Euroopan unionin tilastojen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus liikennekuolemista on kasvanut viime vuosina. Ikääntyvien kuljettajien onnettomuuksien riski kasvaa iän myötä, koska heidän näkö- ja kuuloaistinsa, lihasvoimansa, liikkuvuutensa ja refleksinsä heikkenevät. Harva meistä on rallikuski ollutkaan.

Ikääntyvien kuljettajien turvallisuutta on kuitenkin mahdollista parantaa. Esimerkiksi erilaiset tekniset apuvälineet, kuten automaattiset hätäjarrutusjärjestelmät ja kaistanvaihtovaroittimet, voivat auttaa välttämään onnettomuuksia. Myös ajoneuvojen mukautettavuus ikääntyvien kuljettajien tarpeisiin, kuten korkeussäädettävät istuimet ja erilaiset kädensijat, voivat parantaa turvallisuutta.

Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota ikääntyvien kuljettajien terveyteen ja ajotaitojen ylläpitämiseen. Terveydentilan seuranta, ajotaitojen päivityskurssit ja liikennesääntöjen kertaaminen ovat tärkeitä keinoja turvallisuuden parantamiseksi.

Euroopan unioni on myös kehittänyt liikenneturvallisuusstrategian, jonka tavoitteena on parantaa kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta, mukaan lukien ikääntyvien kuljettajien. Strategiassa korostetaan teknologian ja innovaatioiden merkitystä turvallisuuden parantamisessa, sekä ajotaidon ylläpitämisen tärkeyttä.

Kaiken kaikkiaan ikääntyvien autoilijoiden liikenneturvallisuus on tärkeä asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Teknologiset apuvälineet, ajotaidon ylläpitäminen ja terveydentilan seuranta ovat tärkeitä keinoja turvallisuuden parantamiseksi. Autoilu on monelle myös harrastus.

Ikärajat autolla ajamiselle Euroopassa

Euroopan maissa on erilaisia sääntöjä ja ikärajoja autolla ajamiselle. Yleensä ensimmäinen ajokortti myönnetään 18 vuoden iän jälkeen, mutta joissakin maissa ajokortin saa jo 17-vuotiaana.

Alla on esimerkkejä ikärajoista eri Euroopan maissa:

  • Suomessa ensimmäinen ajokortti myönnetään 18 vuoden iän jälkeen.
  • Ruotsissa ajokortin voi saada 18 vuoden iän jälkeen, mutta ajokortin saa jo 17-vuotiaana, jos hankkii sen ns. kaksoiskoulutuksella.
  • Norjassa ajokortin saa yleensä 18 vuoden iän jälkeen, mutta ajokortin saa jo 16-vuotiaana kevyen moottoripyörän ajokortin.
  • Saksassa ajokortin saa yleensä 18 vuoden iän jälkeen, mutta ajokortin saa jo 17-vuotiaana ns. begleitetes Fahren -järjestelmän kautta, jossa nuori kuljettaja ajaa kokeneemman kuljettajan valvonnassa.
  • Iso-Britanniassa ajokortin saa yleensä 17 vuoden iän jälkeen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka ajokortin voi saada tietyn ikäisenä, se ei välttämättä tarkoita, että henkilö olisi valmis ajamaan turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Ikärajat ovat yleisiä ohjenuoria, mutta jokaisen yksilön kohdalla on tärkeää arvioida ajotaidot ja -kokemus ennen kuin hän aloittaa ajamisen.

Euroopan maissa ei yleensä ole yläikärajaa autolla ajamiselle. Tämä tarkoittaa, että teoriassa henkilö voi jatkaa autolla ajamista niin pitkään kuin hän on siihen fyysisesti ja henkisesti kykenevä.

Joissakin Euroopan maissa kuitenkin edellytetään, että tietyssä iässä kuljettajat käyvät lääkärintarkastuksessa, jossa arvioidaan henkilön terveydentila ja ajotaidot. Esimerkiksi Saksassa ajotaidot arvioidaan 45 vuoden iässä ja tämän jälkeen joka kymmenes vuosi. Joissakin maissa ajokortin voimassaoloaika voi myös olla lyhyempi vanhemmille kuljettajille.

On tärkeää huolehtia terveydestään ja ajotaidoistaan, jos jatkaa ajamista iän myötä. Säännölliset lääkärintarkastukset ja ajotaidon ylläpitäminen voivat auttaa vanhempia kuljettajia ajamaan turvallisesti.

Trackbacks & Pings

  • Ylinopeus liian monelle tavoitenopeus - Eurooppalaiset autot :

    […] Liikenneturvan loppuvuonna toteuttamassa kyselyssä* selvitettiin kuljettajien suhtautumista nopeusrajoituksiin. Vähintään joka kuudes kuljettaja kertoi ajavansa hyvin usein tai usein ainakin 10 km/h ylinopeutta riippumatta tien nopeusrajoituksesta tai siitä, ajetaanko taajamassa vai taajaman ulkopuolella. […]

    1 kuukausi ago

Vastaa